แจกฟรี! ไฟล์บันทึกยอดขาย รายวัน-รายเดือน วิเคราะห์ปัญหาร้าน เพิ่มยอดได้ตรงเป้า!

Apr 18, 2022

ทำไมต้องบันทึกยอดขาย?

เพราะการบันทึกยอดขายแต่ละวัน จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งรายเดือน และรายปี 
นอกจากจะทำให้คุณมองเห็นปัญหา และสามารถสร้าง “เป้ายอดขาย” บนฐานข้อมูลที่คุณมี 
ยิ่งระบบร้านเป๊ะมากเท่าไหร่ เป้ายอดขายก็อยู่ไม่ไกลเกินฝัน
ถ้าใช้ความรู้สึกวัด ไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม
สุดท้ายก็จะรู้แค่ภาพรวมๆ แก้ปัญหาร้านได้ไม่ตรงจุด 
แจกฟรี! ไฟล์บันทึกยอดขาย เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนเพิ่มยอดแบบตรงเป้า!
คลิกลงชื่อเข้าใช้มุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ >> https://bit.ly/3JO66y8
พร้อมอ่านวิธีการบันทึกยอดขายในอัลบั้ม

- ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
- ตั้งงบประมาณยอดขายเป็น 
- สร้างตารางบันทึกยอดขายต่อเดือนได้ด้วยตัวเอง
- วิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายต่อหัว และเพิ่มจำนวนลูกค้า
- รู้วิธีเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ใกล้เคียง 
หรือตรงกับงบประมาณที่เราตั้งไว้

แจกไฟล์ตารางคาดการณ์ยอดขายต่อเดือน และวิธีตั้งงบประมาณยอดขายต่อเดือน


การคาดการณ์ยอดขายต่อเดือน  
เพื่อวิเคราะห์ว่า เราอยากลงทุนในร้านนี้อยู่หรือไม่ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างคอนเซปร้าน ตั้งเป้ายอดขายที่ไม่สูงเกินไป เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ โดยวิเคราะห์ทีละขั้นตอน เพื่อนำมาวิเคราะห์เป้าหมายต่อเดือน 
ทำให้เราทราบว่า เราได้ยอดขายเท่านี้ ต้นทุนเท่าไหร่ เหลือกำไรเท่าไหร่ ลงทุนครั้งนี้ คุ้มหรือไม่?

โดยตัวเลขเหล่านี้ มาจากการสำรวจตลาด สำรวจคู่แข่ง และสำรวจการใช้เงินของลูกค้าอยากจ่ายเท่าไหร่ เพื่อตั้งเป้าหมายว่าต้องสร้างยอดขายเท่าไหร่ เพื่อให้พนักงานดูว่า ต่อวันควรทำรายได้ สร้างยอดขายเท่าไหร่

วิธีตั้งงบประมาณยอดขายต่อเดือน 
คอลัมน์ที่ 1 – วันและจำนวนวัน : นอกจากวัน จ.-อา. แล้ว ควรมีช่องใส่วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะอาจจะขายดีกว่าวันปกติ เพื่อให้การตั้งงบประมาณยอดขายง่ายขึ้น
คอลัมน์ที่ 2 – จำนวนลูกค้า แยกเป็นมื้อกลางวัน มื้อเย็น และ Delivery อาจมาจากการสำรวจร้านอาหารทั่วไป
คอลัมน์ที่ 3 – ยอดขายเฉลี่ยต่อหัว ในมื้อกลางวัน มื้อเย็น และ Delivery อาจประมาณตัวเลขไว้โดยดูราคาอาหารที่เราจะขายเป็นหลัก
คอลัมน์ที่ 4 – ใส่รายได้มื้อกลางวัน มื้อเย็น และ Delivery
สูตร : มื้อกลางวัน(จำนวนลูกค้าที่คาดหวัง) x ยอดขายเฉลี่ยต่อหัว = รายได้มื้อกลางวัน 
คอลัมน์ที่ 5 – รายได้ต่อวัน
สูตร : นำมื้อกลางวัน+มื้อเย็น+Delivery = รายได้รายวัน
คอลัมน์ที่ 6 – รายได้ต่อเดือน
สูตร : นำรายได้รายวัน x จำนวน (เช่น วันจันทร์) ทั้งเดือน = ประมาณการรายได้ (ทุกวันจันทร์รวมกัน)

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี ได้ที่คอร์ส สูตรสำเร็จวิเคราะห์ยอดขาย ให้ได้กำไรกว่าที่คิด
บทที่ 1 การตั้งงบประมาณยอดขายต่อเดือน : https://bit.ly/3JO66y8

277661951_1041516009906741_7708646870803733806_n.jpg 559.36 KB

แจกไฟล์ตารางบันทึกยอดขายรายวันและวิธีการสร้างตารางบันทึกยอดขาย


วิธีการสร้างตารางบันทึกยอดขายด้วยตัวเอง เพื่อวิเคราะห์ยอดขาย และกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย

คอลัมน์ที่ 1 – วันและจำนวนวัน : นอกจากวัน จ.-อา. แล้ว ควรมีช่องใส่วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะอาจจะขายดีกว่าวันปกติ เพื่อให้การตั้งงบประมาณยอดขายง่ายขึ้น

ช่องสีชมพู
คอลัมน์ที่ 2 – งบประมาณ : โดยนำงบประมาณคาดการณ์ยอดขายต่อเดือน(จากตารางแรก)มากรอก
และคอลัมน์ยอดขายจริง : โดยนำยอดขายทั้งวันมากรอก
คอลัมน์ที่ 3 – ส่วนต่าง : เพื่อดูส่วนต่างว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ต่างจากยอดขายจริงเท่าไหร่

ช่องสีเขียว
คอลัมน์ที่ 4 – ยอดสะสม : มีทั้งยอดสะสมงบประมาณ และยอดขายที่เกิดขึ้นจริง
สูตรการหางบประมาณสะสม : งบประมาณวันที่ 1 + วันที่ 2 = งบประมาณสะสม 2 วัน
คอลัมน์ที่ 5 – ส่วนต่างสะสม : เพื่อเปรียบเทียบว่ายอดขายจริง กับยอดขายที่ตั้งใจไว้ใกล้เคีบงกันหรือไม่
เราต้องปรับกลยุทธ์อะไรบ้าง เพื่อให้ได้ยอดขายที่ตั้งใจไว้

ช่องสีฟ้า
คอลัมน์ที่ 6 – รายได้ : มีทั้งรายได้อาหาร, เครื่องดื่ม, Delivery/Online
เพื่อให้ทราบว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากช่องทางใด ช่วยให้ปรับกลยุทธ์สอดคล้องกับความต้องการลูกค้ามากขึ้น

ช่องสีเหลือง
คอลัมน์ที่ 7 – T/C (Total Covers) คือจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อวัน โดยให้พนักงานจดบันทึกลูกค้าที่มาใช้บริการตามจำนวนจริง
คอลัมน์ที่ 8 A/C (Average Check per Head) คือยอดขายเฉลี่ยต่อหัวที่ลูกค้าใช้จ่ายในร้านเราต่อคน โดยเอาจำนวน T/C หาร ยอดขายจริงที่ขายได้ในวันนั้นๆ

และต้องนำยอดขายจริง ลบกับยอดขาย Delivery/Online เพื่อให้ได้ยอดขายจริง หารกับจำวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า  ลูกค้าที่สั่งผ่านช่องทาง Delivery/Online นำไปทานกี่คน เพื่อให้ได้ข้อมูล A/C (ยอดขายเฉลี่ยต่อหัวที่ลูกค้าใช้จ่ายในร้านเราต่อคน) ที่แท้จริง

คอลัมน์ที่ 9 – หมายเหตุ : สามารถใส่ข้อมูลได้ทั้งแง่ดีและแง่เสีย ช่วยให้เรารู้เหตุผลของยอดขายในวันนั้นๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี ได้ที่คอร์ส สูตรสำเร็จวิเคราะห์ยอดขาย ให้ได้กำไรกว่าที่คิด
บทที่ 2 การวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย : https://bit.ly/3JO66y8

277673196_1041962173195458_2443636481787890769_n.jpg 360.19 KB

ขอแนะนำหลักสูตรออนไลน์ฟรี  

สูตรสำเร็จวิเคราะห์ยอดขายให้ได้กำไรกว่าที่คิด

พาผู้ประกอบการร้านอาหารวิเคราะห์ยอดขาย พร้อมเพิ่มกลยุทธ์แบบมืออาชีพ 

- เรียนรู้การตั้งงบประมาณยอดขาย โดยในคอร์สเรียนจะจำลองร้านอาหารให้คุณเข้าใจง่ายมากขึ้น
- การสร้างตารางบันทึกยอดขายต่อเดือน
- วิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายต่อหัว
- การเพิ่มจำนวนลูกค้า
- การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
วิธีปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ใกล้เคียง หรือตรงกับงบประมาณที่เราตั้งไว้ 
เพียงลงชื่อเข้าใช้มุมขวาบน ก็สามารถเรียนฟรีได้ทันที!  >> https://bit.ly/3JO66y8

สอนโดย คุณมธุรส วงศ์ประดู่
Director, PRCM Thailand และ อดีต Operation Director แบรนด์ดังระดับอินเตอร์
Explore more topics
สูตรสำเร็จวิเคราะห์ยอดขายแจกไฟล์ฟรีบันทึกยอดขายวิเคราะห์ปัญหาร้าน

Keep reading

Get inspired by content for restaurants.

View All Articles
What categories interest you?