บทสวดบูชา 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวดสร้างบารมี เสริมโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

Jun 23, 2022

ค้าขายไม่ดี ลูกค้าหนีหาย..สายมูต้องเข้า!

รวมบทสวดบูชา 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวดสร้างบารมี เสริมโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย พ่อค้าแม่ขายควรรู้ 
ยุคนี้เอาทุกทาง เสริมดวงค้าขาย ให้ออเดอร์เข้าปังๆ 
แนะนำ บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ  ขอพรด้านการเงิน
บทสวดบูชาพญานาคราช เงินทองมั่งมี ชีวิตรุ่งโรจน์ 
บทสวดบูชาองค์พญาครุฑ เสริมความรุ่งเรืองให้ชีวิต ป้องกันภัย และเมตตามหานิยม 

บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เจ้าแห่งอสูรทั้งปวง สามารถป้องกันภูตผี มนต์ดำ และสิ่งอัปมงคลต่างๆ เชื่อกันว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนับถือบูชาเพื่อขอพรด้านการเงินด้วย 

ข้อควรปฏิบัติหากจะเริ่มบูชา

รักษาศีล 5 ห้ามประพฤติตนไม่ดีต่อผู้อื่น
ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาพุทธ ทั้งทางตรงทางอ้อม
ห้ามยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนาพุทธ
ไม่ประกอบอาชีพทุจริต
ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
มีน้ำใจ และให้ทานสม่ำเสมอ

บทสวดบูชาพญานาคราช

บทสวดบูชาพญานาคราช

ผู้บูชาจำเป็นต้องอยู่ในศีลอย่างจริงจัง และทำบุญทำทานเป็นประจำ เนื่องจากพญานาคมีความเลื่อมใสในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
อย่างที่เรารู้จักในนามพญามุจลินท์นั่นเอง

วิธีอธิษฐานขอพร

ตั้งจิตที่ตั้งมั่นศรัทธา อัญเชิญมาประสิทธิพระพรชัย ให้แก่ข้าพเจ้าในเวลาบัดนี้เถิด ขอความไม่ดีทั้งหลายจงพินาศสิ้นไป ขอความเป็นมงคลทั้งหลาย ความสวัสดีมีชัยทั้งหลาย จงมีแด่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัว

บทสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พญาครุฑ

บทสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พญาครุฑ

เชื่อกันว่า “ครุฑ” แทนความหมายถึง มหาอำนาจในการปกป้องคุ้มครอง  เป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพระวิษณุ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ ทำได้เพียงให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "สุบรรณ" ซึ่งหมายถึง "ขนวิเศษ“และครุฑ ยังเป็นตราแผ่นดินในประเทศอินเดีย, อินโดนีเซีย และไทยอีกด้วย

ผู้ที่บูชาครุฑ ต้องถวายน้ำโดยเปลี่ยนน้ำทุกวัน รักษาศีล 5 ทำบุญถวายสังฆทาน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณ

คาถาบูชาองค์พญาครุฑ

และพระคาถาหัวใจพญาครุฑของหลวงพ่อมหาโพธิ์
วัดคลองมอญ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : 
https://bit.ly/3tqAXL4
https://bit.ly/3NCPfAp
https://bit.ly/3zuaf8a
https://bit.ly/3zuaf8a
https://bit.ly/3NCnuIa
https://bit.ly/3O82yJ4
https://bit.ly/3zuaf8a

Explore more topics
สายมูมูเตลูมสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Keep reading

Get inspired by content for restaurants.

View All Articles
What categories interest you?