การบริหารจัดการคนในธุรกิจร้านอาหาร

อ.พีรพัฒน์ กองทอง
Speakerอ.พีรพัฒน์ กองทอง
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มจากบริษัท McDonald's แห่งประเทศไทย, Hot Pot, ร้านมานี มี หม้อ, CP Fresh Mart และ Chester's Grill ปัจจุบันร่วมงานกับ ธุรกิจร้านกาแฟ Peaberry รวมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
plan
Plan
7 Lessons
time
Time
-
certificate
Certificate
Require Test
การบริหารจัดการคนในธุรกิจร้านอาหาร
บริหารคน เท่ากับบริหารธุรกิจ
บริหารคนได้ดี ธุรกิจของเราก็ดีตามไปด้วย!
แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
รู้วิธีบริหารพนักงานอย่างมืออาชีพ ที่ผู้ประกอบการอาจมองข้ามไป

ในคอร์สเรียนออนไลน์นี้ เหมาะสำหรับมือใหม่เปิดร้านอาหาร
ซึ่งจะสอนเทคนิคในการบริหารพนักงาน ทั้งในเรื่องของปัจจัยในการจัดหาพนักงานให้เหมาะสมกับร้าน ร้านของเราควรมีพนักงานกี่คน, หาคนที่เหมาะสมกับร้านได้จากที่ไหน นอกจากเงินเดื อน พนักงานต้องการอะไร, ความต่าง Service Charge กับ Incentive, ผลร้ายของการปรับเงินพนักงาน ไปจนถึงการจัดการระบบพนักงานและการเลื่อนขั้น เรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องรู้!
 

เนื้อหาบทเรียน


บทที่ 1 บริหารคนเท่ากับบริหารธุรกิจ
– การบริหารคนเท่ากับบริหารธุรกิจ หมายถึงอะไร
– คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

บทที่  2 ร้านเราควรใช้พนักงานกี่คน
– ปัจจัยในการจัดหาพนักงานให้เหมาะสมกับร้าน
รูปแบบธุรกิจของร้านอาหารและเครื่องดื่ม
หน่วยงานตามลักษณะของรูปแบบร้าน
การคำนวณจำนวนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายแรงงาน

บทที่ 3 หาคนจากที่ไหน คัดคนอย่างไร?
– การกำหนดคุณสมบัติพนักงานที่เราต้องการ
– แหล่งหรือสื่อที่จะใช้หาคนมาสมัครงาน
– ใช้หัวข้ออะไรบ้างในการสัมภาษณ์
– ขั้นตอนการคัดเลือกที่ดีควรมีกี่ขั้นตอน

บทที่ 4 นอกจากเงินเดือน พนักงานอยากได้อะไรอีก
– สวัสดิการ
– คำชมเชย ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
– การรักษาสัญญา
– ความสบายใจและการปฏิบัติต่อกัน
– อุปกรณ์ในการทำงานที่ดีจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
– การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
– วิธีการที่จะได้คำตอบจากพนักงานในสิ่งที่เขาต้องการ

บทที่ 5 Service Charge กับ Incentive ต่างกันอย่างไร
– ความหมายของ Service Charge
– ความหมายของ Incentive
– Service Charge กับ Incentive ต่างกันอย่างไร

บทที่ 6 ปรับพนักงานที่ทำงานผิดพลาด แล้วคุณจะพลาดเอง
– ตัวอย่างเหตุการณ์ที่พบบ่อย
– ผลที่ได้รับ
– ความรู้สึกของพนักงานเมื่อถูกปรับเงิน
– ทำความเข้าใจเรื่องกฏหมายแรงงาน
– วิธีการที่ดีกว่า นอกเหนือจากการปรับเงิน

บทที่ 7 ความเท่าเทียมในการดูแลพนักงาน
– ตัวอย่างที่พบบ่อยเรื่องปัญหาพนักงานเก่าใหม่
– วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
– การดูแลพนักงานใหม่และเก่าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าๆ กัน
– เคล็ดลับในการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สำรวจหัวข้อเพิ่มเติม
บริหารจัดการคน

รับแรงบันดาลใจจากเนื้อหาสำหรับหลักสูตร

ดูหลักสูตรทั้งหมด
คุณสนใจหมวดหมู่ใด