เรียนฟรี! 7 คอร์สออนไลน์ บริหารการเงินและการตั้งราคาอาหาร

Nov 30, 2022
แจกฟรี คอร์สออนไลน์สุดปัง! เรื่องการบริหารการเงิน ทำอย่างไร ให้รู้กำไร-ขาดทุน ไม่ให้ขาดทุนเข้าเนื้อ ปัญหาที่ทุกร้านอาหารมักเจอ และมักเป็นจุดพลาด จนอาจทำร้านเจ๊ง!? และการตั้งราคาอาหาร ตั้งอย่างไร ถึงจะไม่ขาดทุนและเป็นราคาที่ลูกค้ายอมจ่ายย? เรียนรู้กับ MHA ฟรี จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
จัดการสต๊อกเป็นเห็นกำไร

ขายดีสต๊อกขาด ขายไม่ออกค้างสต๊อก คุมวัตถุดิบไม่ได้ วางแผนในการสั่งวัตถุดิบ พร้อมกับควบคุมต้นทุนให้อยู่หมัด ในคอร์สออนไลน์ฟรี! จัดการสต๊อกเป็นเห็นกำไร ลงทะเบียนเรียนฟรี! คลิก 
พบกับ 3 บทเรียนที่น่าสนใจดังนี้
 •  เรียนรู้การวางแผนการสั่งวัตถุดิบให้เพียงพอต่อยอดขาย
 •  การบริหารและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบอาหาร
 •  การนับสต๊อกสิ้นงวด เพื่อคำนวณหาต้นทุนอาหารจริง

สอนโดย อ.โบว์ มธุรส วงศ์ประดู่
- ประสบการณ์บริหารแบรนด์ไทย และแบรนด์ระดับอินเตอร์มากกว่า 15 ปี
- อดีต Operation Manager ร้าน BreadTalk Thailand, Vice president ร้าน DIN TAI FUNG
- Operation Director ดูแลสาขาต่างประเทศให้กับแบรนด์ Mango Tree
- เป็น Director ของ PRCM Thailand ธุรกิจให้คำปรึกษา และ Set Up ระบบร้านอาหาร
บัญชีอย่างง่าย จัดการร้านอาหารได้ด้วยตนเอง

ปวดหัวกับเรื่องบัญชี และภาษีร้านอาหาร มาทำให้เป็นเรื่องง่าย กับคอร์สออนไลน์ฟรี! "บัญชีอย่างง่าย จัดการร้านอาหารได้ด้วยตนเอง" ลงทะเบียนเรียนฟรี! คลิก 
สอนโดย ครูอัสมา แวโน๊ะ เจ้าของ Fanpage บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง  พบกับ 3 บทเรียนที่น่าสนใจดังนี้ 

 • บทที่ 1 บันทึกรับจ่ายอย่างเป็นระบบ ทำเป็นเห็นกำไร
ทั้งความรู้พื้นฐานก่อนการบันทึกรายรับรายจ่าย กิจกรรมจัดหาเงิน, ลงทุน, ดำเนินงาน การใช้โปรแกรม Excel บันทึกรายรับรายจ่าย บันทึกรายรับรายจ่ายแบบแบ่งหมวดหมู่และการเข้ารหัสคีย์ข้อมูลเพื่อบันทึกรายรับรายจ่าย
 • บทที่ 2 จัดระบบต้นทุนและสต๊อก วิธีการหาต้นทุน, วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ และกรณีศึกษาการป้องกันความเสียหายของวัตถุดิบ
 • บทที่ 3 รวมข้อควรทำและข้อควรระวังในการทำบัญชีและภาษี  ทั้งการเลือกจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ่นส่วน หรือบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีป้าย, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เทคนิคการตั้งราคาอาหารแบบมืออาชีพ
เรียนรู้หลักการตั้งราคาอาหาร จากต้นทุนที่แท้จริง ตั้งราคาอย่างไร ไม่ให้ขาดทุนเข้าเนื้อ และเป็นราคาที่ลูกค้าอยากซื้อ ในคอร์สออนไลน์ฟรี! เทคนิคการตั้งราคาอาหารแบบมืออาชีพ คลิกลงทะเบียนเรียนฟรี! คลิก! 

พบกับ 4 บทเรียน ที่จะสอนเทคนิคการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อให้ร้านของคุณได้กำไร
 • เรียนรู้การคำนวณต้นทุนอาหารต่อจาน
 • หลักการพื้นฐานในการตั้งราคาขาย
 • เทคนิคเสริมในการตั้งราคาขาย
 • การตั้งราคาสำหรับร้านบุฟเฟ่ต์
สอนโดย อ.ต่าย พรชัย นิตย์เมธาวงศ์ Operation Co-Founder Facebook Page เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร
การศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจร้านอาหาร

คุ้ม หรือ ไม่คุ้ม! ถ้าคุณอยากเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ ต้องศึกษาปัจจัยธุรกิจรอบด้านก่อนเปิดร้าน! ในคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี การศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจร้านอาหาร ลงทะเบียนเรียนฟรี! 
สอนโดย อ.เซ็ธ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จีโนซิส จำกัด และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารและแฟรนไชส์

พบกับ 6 บทเรียนที่น่าสนใจดังนี้ 
 • บทที่ 1 บอกเล่าความสำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ธุรกิจ และวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • บทที่ 2 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน อำนาจการต่อรองลูกค้า, ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ, การคุกคามจากผู้ประกอบการรายใหม่และสินค้าทดแทน, คู่แข่งในอุตสาหกรรม
 • บทที่ 3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ทั้งปัญของลูกค้า, ลักษณะทำเลที่เหมาะสมกับร้าน, จำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, ที่จอดรถและการเดินทาง, การเข้าถึงร้านได้ง่าย มองเห็นง่าย และจำนวนผู้คนที่สัญจรผ่านมากพอ
 • บทที่ 4 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้บริการ การสร้างทีมงาน จัดหา และพัฒนาองค์กร, เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการกฎระเบียบ ใบอนุญาตฯ ข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่, เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้าน เช่น POS ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชี ฯลฯ
 • บทที่ 5 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน ทั้งแหล่งที่มาเงินทุน, แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
 • บทที่ 6 กรณีศึกษาพิจารณาเงินลงทุน การประมาณการ, ประเมินความเสี่ยง, ประเมินผลตอบแทน
สูตรสำเร็จวิเคราะห์ยอดขาย ให้ได้กำไรกว่าที่คิด

เงินจมไปกับต้นทุน ยิ่งขาย ยิ่งขาดทุน มาวิเคราะห์ยอดขาย เข้าใจปัญหาขาดทุนอย่างตรงจุด ในคอร์สออนไลน์ฟรี! สูตรสำเร็จวิเคราะห์ยอดขาย ให้ได้กำไรกว่าที่คิด ลงทะเบียนเรียนฟรี! คลิก เรียนจบรับใบประกาศ จากผู้เชี่ยวชาญ MHA
พบกับ 3 บทเรียนที่น่าสนใจดังนี้
 •  เรียนรู้การตั้งงบประมาณยอดขายต่อเดือน
 •  การวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย
 •  กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย

สอนโดย อ.โบว์ มธุรส วงศ์ประดู่
- ประสบการณ์บริหารแบรนด์ไทย และแบรนด์ระดับอินเตอร์มากกว่า 15 ปี
- อดีต Operation Manager ร้าน BreadTalk Thailand, Vice president ร้าน DIN TAI FUNG
- Operation Director ดูแลสาขาต่างประเทศให้กับแบรนด์ Mango Tree
- เป็น Director ของ PRCM Thailand ธุรกิจให้คำปรึกษา และ Set Up ระบบร้านอาหาร
การจัดการงบกำไรขาดทุนอย่างง่าย

เงินหาย กำไรหด ทั้งๆ ที่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายตลอด อุดรอยรั่วธุรกิจก่อนจะเจ๊ง ทำบัญชีให้เป็น ในคอร์สออนไลน์ฟรี! การจัดการงบกำไรขาดทุนอย่างง่าย ลงทะเบียนเรียนฟรี! คลิก 
พบกับ 2 บทเรียนที่น่าสนใจดังนี้
 • เรียนรู้การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย
 • การกรอกข้อมูลลงตาราง บัญชีรายรับ – รายจ่าย
พัฒนาเมนูอย่างไร ให้ยอดขายเพิ่มกำไรพุ่ง

มีเมนูขายดี แต่ไม่ทำกำไร หรือ เมนูที่ทำกำไร ดันขายไม่ดี! จะแบบไหนก็แย่ หาทางแก้ ด้วย คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี พัฒนาเมนูอย่างไร ให้ยอดขายเพิ่มกำไรพุ่ง มาเรียนรู้วิธีการพัฒนาเมนู ให้ขายดีมีกำไร และโดนใจลูกค้า ลงทะเบียนเรียนฟรี! คลิก 

สอนโดย อ.ต่าย พรชัย นิตย์เมธาวงศ์ Operation Co-Founder Facebook Page เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร

พบกับ 6 บทเรียนที่น่าสนใจดังนี้ 
 •  บทที่ 1 BCG Matrix คืออะไร ทั้งวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำ BCG Matrix, การเก็บข้อมูลสินค้า, การทำข้อมูลต้นทุนและกำไรต่อจาน และการแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลลง BCG Matrix
 • บทที่ 2 การส่งเสริมเมนูยอดขายดีและกำไรสูง การรักษามาตรฐานและคุณภาพของอาหาร (SOP, Checklist, Audit, Checker) พัฒนาเมนูในหมวด Star ให้โดนใจลูกค้า, นำเมนูในหมวด Star มาเป็น Recommend Menu ของร้าน
 • บทที่ 3 การพัฒนาเมนูหมวดขายดีแต่กำไรน้อย ด้วยวิธีการลดต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มกำไร และคำนวณต้นทุนวัตถุดิบจากปริมาณที่ใช้ได้จริง รวมถึงวิธีการพัฒนาเมนูใหม่เพื่อทดแทนเมนูในหมวด Cash Cow
บทที่ 4 การพัฒนาเมนูกลุ่มเมนูยอดขายต่ำ
หมวด Question Mark : วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกค้าไม่สั่งเมนูเหล่านี้
การทำสื่อเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นยอดขาย และทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลอง หมวด Dog : พิจารณาตัดเมนู และตัดวัตถุดิบที่ใช่เฉพาะเมนูออก
 • บทที่ 5 เคล็ดลับทำอย่างไรให้เมนูทำกำไรน้อย ยอดขายต่ำไม่ซ้ำรอบเดิม
Explore more topics

Keep reading

Get inspired by content for restaurants.

View All Articles
What categories interest you?